OPĆI UVJETI
Internetsku prodaju na web-stranici www.terre.hr obavlja Obrt “TERRE” vl. Željko Fero ul. Mirna 5, 52466 Novigrad Istra.  Osobni identifikacijski broj: (HR) 87855278105
Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja te reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internetske stranice obrta “TERRE” mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema slijedećim uvjetima i pravilima.

Prodavač je obrt “TERRE” vl. Željko Fero, a Kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem transakcijskog računa

IBAN: HR55 2380 0061 1200 0356 3
IKB  d.d. –   UMAG

Obrt “TERRE” vl. Željko Fero zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primjenjivati će se na korištenje internetskih stranica www.terre.hr. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje. Usluge koje Vam pruža www.terre.hr. Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Obrt “TERRE” vl. Željko Fero nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Obrt “TERRE” zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim i nužnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja internet stranice i / ili izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga Obrt “TERRE” savjetuje korisnicima da periodično ponovno pročitaju informacije sadržane u uvjetima korištenja i izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

Obveza i dužnost korisnika je da koriste internetsku stranicu www.terre.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

NARUČIVANJE
Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) i u EUR-ima (€), s PDV-om.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja i izvrši plaćanje robe.

PONIŠTAVANJE NARUDŽBE OD STRANE – Obrt “TERRE” vl. Željko Fero
Zadržavamo pravo da iznimno (djelomično ili u cijelosti) odustanemo od izvršenja narudžbe u slučajevima:
– Kada na zalihama ponestane naručenih proizvoda
– Kada je došlo do očite pogreške u cjeniku
– Ako narudžbenica nije bila ispunjena u skladu s općim uvjetima ili
– Ako kod kupca utvrdimo povećani rizik neplaćanja.
U svim tim i sličnim slučajevima, nakon što smo utvrdili nepravilnost, odmah ćemo Vas obavijestiti telefonski ili e-mailom o mogućem odstupanju od ugovora s naše strane.

OTKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NARUDŽBE OD STRANE KUPCA
Narudžbu možete otkazati ili promijeniti njene detalje bez naknade, ako Vam roba još nije otpremljena sa skladišta.

PLAĆANJE
Plaćanje se izvršava općom uplatnicom na račun obrta “TERRE” putem transakcijskog računa
IBAN: HR55 2380 0061 1200 0356 3
IKB d.d.  –   UMAG

ISPORUKA
Dostavu vršimo na području Republike Hrvatske i većine zemalja Europske Unije.
Dostavu dostupnih proizvoda obavlja  DPD Croatia.
Naručeni proizvodi biti će dostavljeni prema uobičajenim uvjetima i pravilima službe DPD Croatia.
Naručeni proizvod možete preuzeti i osobnim dolaskom u našem skladištu u Novigradu, na adresi ul.Mirna 5.

Dostava je od vrata do vrata na svaku adresu.
Cijena dostave izračunava se automatski na stranici košarice, ovisno o težini paketa i državi dostave.

Cijena ambalaže uključena je u trošak pakiranja i dostave koje se izračunava u košarici prije plaćanja. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču. Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati tijekom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu da je roba plaćena. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

REKLAMACIJE
Korisnik u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda, ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima, ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Obrt “TERRE” će na osnovu opravdanog zahtjeva za povrat ili zamjenu Korisniku vratiti sredstva na račun koji je Korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda.

Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda slanjem e-maila na adresu info@terre.hr s navođenjem podataka vezanih uz kupnju i reklamacijom. Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je Korisnik obaviješten. Troškove povrata proizvoda snosi Korisnik.

Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana (npr. otvoren ili korišten proizvod) ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe tada obrt “TERRE” nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda, te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti slanjem e-maila na adresu info@terre.hr u roku od 8 (osam) dana od primitka pošiljke. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak obrta “TERRE”, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko Korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda slanjem e-maila na adresu info@terre.hr. Obrt “TERRE” je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

U slučaju da su kod određenog proizvoda navedeni posebni uvjeti vraćanja robe, tada vrijede ti posebni uvjeti.

Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail: info@terre.hr ili na adresu ulica Mirna 5, 52466 Novigrad-Istarski ili na broj telefona +385 (0)98 219 967.

U slučaju skrivenih nedostataka, koji nisu bili vidljivi prilikom preuzimanja, primjenjuje se odredba Zakona o obveznim odnosima.

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne vrijednosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti  nakon što roba bude vraćena.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka (najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora) pošaljete ili predate robu prodavatelju.

Izravne troškove povrata robe snosi sam kupac i u slučaju da iskoristiti pravo na jednostrani raskid ugovora i u slučaju da roba ne može biti vraćena poštom zbog svoje prirode na uobičajen način.

Povrat novca bit će izvršen nakon što nam roba bude vraćena, uplatom na Vaš bankovni račun.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za gore navedeno nije kriv potrošač.

Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Potrošač nema pravo odustati od ugovora ukoliko je predmet ugovora izrađen po detaljnim uputama potrošača i prilagođen njegovim osobnim potrebama.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili drugu adresu elektroničke pošte.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj stranici može se poslati na našu email adresu: info@terre.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ime, prezime i adresa Potrošača _____________________________________________-

Prima: Obrt “TERRE”, ulica Mirna 5, 52466 Novigrad-Istarski email: info@terre.hr, broj telefona: +385 (0) 98 219 967

Ja __________________ ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji robe:

_______________________________, naručene dana:___________________ i primljene dana:________________.

Potpis potrošača:

Datum:

PRIMJEDBE I PRIGOVORI
U skladu s čl. 8. Zakona o zaštiti potrošača, s obzirom na kvalitetu naših usluga, Kupac može podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu:
Obrt “TERRE” vl. Željko Fero
Ulica Mirne 5
52466 Novigrad
HRVATSKA

Ili na e-mail: info@terre.hr

Pritužba mora sadržavati: ime, prezime, adresu i e-mail adresu za odgovor. Mi ćemo odgovoriti na vaš pismeni prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Bujama uz primjenu propisa i zakona Republike Hrvatske.

SIGURNOST PODATAKA POTREBNIH ZA KUPNJU
Vaši kontaktni podaci, e-mail, telefon i mobitel te adresa, biti će korišteni isključivo u svrhe provjere,  dostave i realizacije Vaše narudžbe  te iste nećemo davati trećim osobama.

SIGURNOST PLAĆANJA
Za sigurnu autorizaciju plaćanje na našim stranicama koristimo usluge tvrtke IKB Umag.